top of page
Recent Posts
  • tesijones

Groundbreaking Ceremony of Biological River Embankment at Cai Son Riverbank, Can Tho City (KÈM BẢN D

(CCCO Can Tho) On the morning of August 1, 2014 at An Binh Ward, Can Tho City, the Climate Change Coordination Office of Can Tho City (CCCO Can Tho) and People’s Committee of An Binh Ward organized a groundbreaking ceremony of the construction of biological river embankments along Cai Son riverbank of An Binh ward, Can Tho city.

Mr. Huynh Ha Nhi, Vice Chairman of the People’s Committee of An Binh Ward said that the river erosion situation in the region has worsened in recent years. In the rainy season and flood season, it is a challenge for local people to travel from places to places. The biological river embankment aims to minimize risk of erosion. This is a timely action to provide safety for local people.

The construction is as part of “Community-Based Urban Flood and Erosion Management for Can Tho City” project with a total budget of over USD 500,000 (with USD 67,000 of local contribution) under ACCCRN program. The project is funded by the Rockefeller Foundation and coordinated by The Institute for Social and Environmental Transition (ISET). The project consists of two components: 1) Control the risk of river erosion, construct the canal embankment at Cai Son riverbank; 2) renovate the drainage system of Ap Chien Luoc channel.

Mr. Ky Quang Vinh, director of CCCO Can Tho said: “This is a project with the participation of the community from the development stage to implementation and monitoring stage of the project. When the project is completed, the local community will not only be the beneficiaries but also will be responsible for the tasks of preservation and maintenance. That way, it will be more effective, long-term and sustainable”.

Mr. Pham Van Suong, residents of area no. 6, An Binh ward said with determination: “We, as project beneficiaries will try to preserve, maintain the output of the project together for long-term usage. We will not disappoint city leaders and donors”.

The project started in 2013 and with various activities implemented such as community survey, design, etc. The project will finish in 2015.

Tuyet Phuong

Original post by CCCO Can Tho

More photos of the event can be found here

 

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG BỜ KÈ SINH HỌC TẠI RẠCH CÁI SƠN

(CCCO Cần Thơ) Sáng ngày 01 tháng tám, tại phường An Bình, TP Cần Thơ, Văn phòng công tác Biến đổi khí hậu TPCT và UBND phường An Bình TPCT đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng bờ kè sinh học cho các điểm sạt lở dọc bờ sông Cái Sơn, thuộc phường An Bình, TP Cần Thơ.

Ông Huỳnh Hà Nhi, Phó Chủ tịch UBND phường An Bình cho biết tình hình sạt lở bờ sông tại khu vực này đã trở nên trầm trọng trong những năm gần đây. Vào mùa mưa hay mùa nước nổi, việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Xây dựng kè sinh học nhằm hạn chế sạt lở là một việc làm kịp thời.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Quản lý ngập lụt, sạt lở bờ sông đô thị dựa vào cộng đồng TP Cần Thơ” với tổng nguồn kinh phí khoảng trên 500 ngàn USD (trong đó vốn đối ứng khoảng 67 ngàn USD) do chương trình ACCCRN (Quỹ Rockefeller, thông qua sự điều phối của ISET) tài trợ. Dự án gồm hai hợp phần: Kiểm soát sạt lở bờ sông, xây dựng công trình kè tại rạch Cái Sơn và Cải tạo thoát nước cho kênh Ấp Chiến lược.

Ông Kỷ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Công tác BĐKH TPCT cho biết: “Đây là một dự án có sự tham gia của cộng đồng từ khâu phát hiện dự án, xây dựng dự án, tham gia giám sát và thực hiện dự án. Khi dự án hoàn thành, cộng đồng cũng sẽ là người tiếp nhận, bảo quản, duy tu công trình để sử dụng bền vững, lâu dài, hiệu quả nhất.”

Ông Phạm Văn Suông, người dân Khu vực 6, phường An Bình đã phát biểu đầy quyết tâm: “Chúng tôi, những người thụ hưởng dự án sẽ cố gắng cùng chung tay gìn giữ, duy tu thành quả của dự án để sử dụng lâu dài, không phụ lòng của lãnh đạo thành phố và nhà tài trợ”

Dự án được bắt đầu từ năm 2013 với các công việc điều tra cộng đồng, khảo sát, thiết kế… và sẽ kết thúc vào năm 2015.

Tuyết Phương

Bài viết của CCCO Cần Thơ

Để xem thêm hình ảnh về lễ khởi công mời truy cập tại đây.

bottom of page